Bars

پادکست مورخ MovarekhPodcast by احمد هاشمی

155 - اپیزود صد و پنجاه و پنجم: بابک خرمدین، سیر تحول جنبش‌های ایرانی
پادکست مورخ MovarekhPodcast
155 - اپیزود صد و پنجاه و پنجم: بابک خرمدین، سیر تحول جنبش‌های ایرانی
Unfavorite

ما در پادکست مورخ ، هر بار یکی از پازل های تاریخ جهان را کنار هم می گذاریم...نوش گوش هایتان!

Playlist

More episodes

 • پادکست مورخ MovarekhPodcast
  155 - اپیزود صد و پنجاه و پنجم: بابک خرمدین، سیر تحول جنبش‌های ایرانی
  Thu, 20 Jun 2024
  Play
 • پادکست مورخ MovarekhPodcast
  154 - اپیزود صد و پنجاه و چهارم: مریم و مسعود رجوی
  Wed, 19 Jun 2024
  Play
 • پادکست مورخ MovarekhPodcast
  153 - اپیزود صد و پنجاه و سوم: مهاتما گاندی
  Tue, 18 Jun 2024
  Play
 • پادکست مورخ MovarekhPodcast
  152 - اپیزود صد و پنجاه و دوم: ظهور تروریسم، حقایق 11 سپتامبر
  Tue, 11 Jun 2024
  Play
 • پادکست مورخ MovarekhPodcast
  151 - اپیزود صد و پنجاه و یکم: بومیان آمریکا از پیش از تاریخ تا به امروز
  Thu, 06 Jun 2024
  Play
Show more episodes
Microphone

More education podcasts

Microphone

More education international podcasts