Vatican News Tiếng Việt by Vatican News Tiếng Việt

Vatican News Tiếng Việt

Vatican News là cổng thông tin chính thức của Toà Thánh. Cổng thông tin Vatican News bắt đầu vào ngày 27 tháng 6 năm 2015, với Tự sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài thành lập Bộ Truyền thông, ngày nay là một Bộ thuộc Giáo triều Roma. Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vaticannews-vi/support

Categoría: Religion y Espiritualidad
 • 815 
  - Radio Chúa Nhật 04/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Sat, 03 Jun 2023
 • 814 
  - Radio thứ Bảy 03/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Fri, 02 Jun 2023
 • 813 
  - Radio thứ Sáu 02/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Thu, 01 Jun 2023
 • 812 
  - Radio thứ Năm 01/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Wed, 31 May 2023
 • 811 
  - Radio thứ Tư 31/05/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Tue, 30 May 2023
Mostrar más episodios

Más podcasts de religion y espiritualidad

Más podcasts internacionales de religion y espiritualidad