مکالمه ساده زبان ژاپنی - دروس دستور زبان | NHK WORLD-JAPAN by NHK WORLD-JAPAN

مکالمه ساده زبان ژاپنی - دروس دستور زبان | NHK WORLD-JAPAN

شما می توانید با شنیدن داستان آنا، که در یک دانشگاه واقع در توکیو زبان ژاپنی می خواند، به آسانی دستور زبان مقدماتی و واژه ها را یاد بگیرید. «ان.اچ.کی» به عنوان تنها شبکه پخش رادیو- تلویزیونی عمومی ژاپن دوره های قابل اطمینان زبان ژاپنی را با پادکست رایگان ارایه می دهد. nhk.jp/lesson

Radio: NHK R1
Category: Education
 • 60 
  - درس 8 فرم-TE فعل ها
  Tue, 23 May 2017
 • 59 
  - درس 9 انواع گوناگون فرم-TE فعل ها
  Tue, 30 May 2017
 • 58 
  - درس 10 IMASU و ARIMASU
  Tue, 6 Jun 2017
 • 57 
  - درس 11 IKIMASU و KIMASU
  Tue, 13 Jun 2017
 • 56 
  - درس 12 فرم-TA فعل ها
  Tue, 20 Jun 2017
Show more episodes

More education podcasts

More education international podcasts